Information från MSB om Covid-19 och testning.

Nu finns det två filmer som svarar på frågor om hur och när man ska testa sig för misstänkt covid-19 samt om skillnaderna mellan PCR-test och antikroppstest. Filmerna finns på textad svenska, samt på arabiska, engelska och somaliska. Bakom filmerna står Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen. Ni får gärna sprida informationen om filmerna i era nätverk och till målgrupper ni bedömer har nytta av informationen.

Länklista:

· Informationsverige.se med informationsfilmer om tester textad på enkel svenska https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/filmer-svenska/

· Krisinformation.se om covid-19 och tester https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/lakemedel-behandling-och-provtagning

Tack för att ni hjälper oss att sprida viktig information om hur vi tillsammans kan minska smittan.