INGEN FÖRSÄLJNING AV SPONSORPAKET!

Nattvandring.nu står absolut inte bakom och har inget att göra med den telefonförsäljningen som pågår och där man försöker säljer sponsorpaket. De representerar inte och ska inte sammankopplas med Nattvandring.nu överhuvudtaget. Om man på olika sätt försöker påskina att de insamlade medlen även går till våra lokala grupper eller stiftelsen centralt är detta osant.