Ingen försäljning av sponsorpaket!

Har du blivit uppringd av en säljare av sponsorpaket? Det är inte vi som ringt och pengarna går inte till oss eller de lokala grupperna som ingår i stiftelsen nattvandring.nu.

Stiftelsen nattvandring.nu finansieras enbart genom våra långsiktiga stiftare och partners, och säljer aldrig enskilda sponsorpaket. Det har kommit till vår kännedom att det sker oseriös försäljning där man låter påskina att de insamlade medlen går till oss och de lokala grupperna och vi tar tydligt avstånd från denna typ av verksamhet. På lokal nivå uppmuntrar vi till direkt lokal sponsring mellan lokalt näringsliv och den lokala gruppen. Inga av dessa lokala sponsormedel går till stiftelsen nattvandring.nu centralt.


Stiftelsen nattvandring.nu