Sök
  • Stiftelsen nattvandring.nu

KÄLLKRITIK - COVID-19


I samband med allvarliga händelser och kriser är det särskilt viktigt att vara källkritisk och fråga sig vem som står bakom en viss information. Falsk och vilseledande information används för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra.

MSB hjälper oss att bevaka vilken information som behöver gå ut och meddelar oss om exempelvis Folkhälsomyndigheten tar fram nya råd och rekommendationer eller om  annan viktig information behöver nå ut till allmänheten.

Länkar till information om att vara källkritisk

Krisinformation. Svenska

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

Länsstyrelsen Skåne. Arabiska

https://www.youtube.com/watch?v=S_6OhiJbH5k&list=PLu3xglm33PF6_x6knTDggeKpgbTJC_O5I&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Turkiska

https://www.youtube.com/watch?v=um0r_-sLn4g&list=PLu3xglm33PF4P1NoINOSzjuzpVu1e-tIW&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Thai

https://www.youtube.com/watch?v=nV-rcs3m_9c&list=PLu3xglm33PF7GdjS42XZiDfIsCC2vXs8H&index=4&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Bosniska/Kroatiska/Serbiska