Lokala modeller stärker samverkan ...


I BRÅ:s rapport "Det brottsförebyggande arbetet i Sverige Nuläge och utvecklingsbehov 2021" lyfter man fram positiv samverkan mellan föreningsliv och civilsamhället.

I rapporten tar man vår samverkan med Haninge kommun och lokalt föreningsliv som ett gott exempel. VI är glada för den goda samverkan vi har med Haninge kommun, precis som med många andra kommuner runt om i landet, och hoppas att detta kan inspirera fler kommuner till god, positiv, utvecklande och stärkande samverkan.