MICHAEL WALLIN HAR ORDET...

… och vem är det?!?

Jo, en av dem som ingår i STYRGRUPPEN. Jag hjälper gamla och nya grupper i regionerna Östergötland, Jönköping och Kronoberg som vill ha hjälp med utbildning av nya medlemmar, starta upp nya grupper och ge råd och förslag till gamla grupper med det som grupperna vill ha hjälp med.

Jag brinner verkligen för att få vuxna att ställa upp för att stötta ungdomar som behöver stöd på olika sätt vid olika tillfällen. Jag tror också att alla goda krafter i samhället måste samverka – på riktigt – om vi ska minska kriminalitet, utanförskap, psykisk ohälsa och droger. Varje satsad krona på förebyggande arbete ger tiofalt igen – på sikt! Inte omedelbart, tyvärr, det är en investering som tar tid att få tillbaka pengarna på.

För tillfället kan jag varken vara ute och nattvandra i Nässjö eller åka ut och besöka grupperna, för jag har självvald karantän, för jag är 70+ och dessutom i en riskgrupp. Men det får vara så här till dess att Covid-19 har minskat, eller att jag har blivit vaccinerad. Jag försöker hålla kontakt med ”mina” grupper via telefon, e-post eller sms. Och det är trevligt när någon grupp hör av sig till mig och vill något. Jag försöker alltid att finnas till hands – innan det händer!

Men jag är inte sysslolös trots att jag är pensionär och dessutom inte ska träffa andra människor överhuvudtaget. Jag är alltså aktiv i ett par andra föreningar och dessutom fritidspolitiker. Och när jag inte gör något av detta, så är jag på hugget ändå – det blir det gärna en fisketur till en sjö utanför Nässjö, som ni kan se på fotot, som är taget för några kilo sedan…

Tack för ordet.