NY LEDAMOT I STYRELSEN


Vi hälsar Anna Bartholf, Head of Brand & Marketing/E.ON välkommen som ledamot i stiftelsens styrelse.


Anna ersätter Fredrik Richter och Margita Johansson, båda från E.ON, som nu lämnat sina anställningar i E.ON.


E.ON har ytterligare en ledamotsplats i styrelsen som kommer tillsättas inom kort.