Ny ordförande för stiftelsen nattvandring.nu

Hans G Svensson, en av initiativtagarna till stiftelsen, har efter många år i stiftelsens styrelse valt att inför 2021 lämna sin post som ledamot och ordförande i stiftelsen. Hans G Svensson har varit med från starten 2008 och var ordförande från 2015.

Till ny ordförande valdes enhälligt ledamot Jan Karlsen.


Jan Karlsen har sin yrkesverksamma bakgrund inom bl.a. Polisen, varit Polisförbundets ordförande och arbetat inom Verksledningskansliet på Rikspolisstyrelsen. Han har även under en tid varit Senior Advisor till Kustbevakningens ledning. Jan Karlsen har varit ledamot av stiftelsens styrelse sedan starten 2008 och känner väl till verksamheten och kommer vara en viktig och drivande del i stiftelsens utveckling framöver.