Remissyttrande från stiftelsen nattvandring.nu


Den 28 november 2019 tillsatte regeringen en utredning av kommunernas brottsförebyggande

ansvar. I juni 2021 överlämnade den särskilda utredaren Ann-Sofie Hermansson utredningens

slutbetänkande Kommuner mot brott till justitieminister Morgan Johansson.

Utredningen föreslår att en ny lag införs som anger vilket ansvar kommunerna har för det

brottsförebyggande arbetet. Lagen föreslås heta Lagen om kommuners ansvar för

brottsförebyggande arbete och ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2023.


Med anledning av utredningens förslag har stiftelsen nattvandring.nu lämnat ett remissyttrande (Ju2021:02425) på utredningen "Kommuner mot brott (SOU2021:49)".

Remissyttrande från stiftelsen nattvandring.nu, Ju2021_02425
.pdf
Download PDF • 255KB