Samverkan med Sjöbo kommun

Måndag 9 maj genomförde vi en informationsträff och kursen nattvandring grund i Sjöbo tillsammans med Sjöbo kommun.

Vid detta tillfälle skrevs också IOP-avtalet under med Sjöbo Kommun vilket nu innebär att kommunen nu startar "nattvandring - trivselvandring" i samverkan med föreningslivet. Alla kommer vandra under nattvandring.nu.

På plats var också den redan etablerade gruppen nattvandring Sjöbo som kommer vara en viktig del i utvecklingen av verksamheten i kommunen.