STIFTELSENS STYRELSE

Styrelsen för stiftelsen nattvandring.nu sammanträder minst fyra gånger per år och är oarvoderad.
Vid styrelsemöten deltar verksamhetschef som föredragande.

 
image002_edited_edited.jpg

HANS G SVENSSON

Ordförande

Konsult Kommunikation och Public Affairs samt CSR

Elisabeth Harsem.jpg

ELISABETH HARSEM

Ledamot

Eventansvarig Skandia

EON Fredrik Richter 2017-05-24 _4.jpg

FREDRIK RICHTER

Ledamot

Sponsorship & Brand Guidance Manager 
Brand & Marketing, E.ON Sverige AB

Katarina-Skandia-Fast_edited.jpg

KATARINA NORÉ

Ledamot

Kommunikations- och marknadschef Skandia Fastigheter AB

200608_0680_eon_SV_WEB.jpg

MARGITA JOHANSSON

Ledamot

Business Integrations Manager, E.ON Sverige AB

 Svartvit AnnaAnderberg.jpg

ANNA ANDERBERG

Ledamot

Sustainability manager, Carlsberg Sverige AB

3480_edited.jpg

JOHAN NILSSON

Ledamot

Chef Kund och Marknad, Bankomat AB

Jan-Karlsen-1_edited.jpg

JAN KARLSEN

Ledamot

Fd. Senior Advicer, Kustbevakningen.
Fd. Polismästare RPS 
Verksledningskansli

 
  • Facebook
  • Twitter

©2020 av Stiftelsen nattvandring.nu.