Stiftelsens styrelse

Styrelsen för stiftelsen nattvandring.nu sammanträder minst fyra gånger per år och är oarvoderad.
Vid styrelsemöten deltar verksamhetschef som föredragande.

image002_edited_edited.jpg

Hans G Svensson

Ordförande

Konsult Kommunikation och Public Affairs samt CSR

Elisabeth Harsem.jpg

Elisabeth Harsem

Ledamot

Eventansvarig Skandia

EON Fredrik Richter 2017-05-24 _4.jpg

Fredrik Richter

Ledamot

Sponsorship & Brand Guidance Manager 
Brand & Marketing, E.ON Sverige AB

Katarina-Skandia-Fast_edited.jpg

Katarina Noré

Ledamot

Kommunikations- och marknadschef Skandia Fastigheter AB

200608_0680_eon_SV_WEB.jpg

Margita Johansson

Ledamot

Business Integrations Manager, E.ON Sverige AB

 Svartvit AnnaAnderberg.jpg

Anna Anderberg

Ledamot

Sustainability manager, Carlsberg Sverige AB

3480_edited.jpg

Johan Nilsson

Ledamot

Chef Kund och Marknad, Bankomat AB

Jan-Karlsen-1_edited.jpg

Jan Karlsen

Ledamot

Fd. Senior Advicer, Kustbevakningen.
Fd. Polismästare RPS 
Verksledningskansli

  • Facebook
  • Twitter

©2020 av Stiftelsen nattvandring.nu.