Stiftelsens styrelse

Styrelsen för stiftelsen nattvandring.nu sammanträder minst fyra gånger per år och är oarvoderad.
Vid styrelsemöten deltar verksamhetschef som föredragande.

Övre raden från vänster: Jan Karlsen/ordförande
Elisabeth Harsem, Eventansvarig/Skandia, Anna Bartholf, Head of Brand & Marketing/E.ON, Christina Wahlström, Ansvarig Forskning, innovation och metoder, Livförsäkringsbolaget Skandia.
Nedre raden från vänster: Anna Anderberg, Sustainability Manager/Carlsberg Sverige,
Johan Nilsson, Chef Kund & Marknad/Bankomat

 
Jan Karlsen.jpg
Elisabeth Harsem.jpg
SVVAnna B.jpg
skandia_webb_06_BW_210304.jpg
 Svartvit AnnaAnderberg.jpg
3480_edited.jpg
IMG_1921.jpg