STIFTELSENS STYRELSE

Styrelsen för stiftelsen nattvandring.nu sammanträder minst fyra gånger per år och är oarvoderad.
Vid styrelsemöten deltar verksamhetschef som föredragande.

Övre raden från vänster: Jan Karlsen/ordförande
Elisabeth Harsem, Eventansvarig/Skandia, Fredrik Richter, Sponsorship & Brand Guidance Manager/E.ON, Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef/Skandia Fastigheter.
Nedre raden från vänster: Margita Johansson, Business Integration Manager/E.ON, Anna Anderberg, Sustainability Manager/Carlsberg Sverige,
Johan Nilsson, Chef Kund & Marknad/Bankomat

 
Jan Karlsen.jpg
Elisabeth Harsem.jpg
EON Fredrik Richter 2017-05-24 _4.jpg
Katarina-Skandia-Fast_edited.jpg
200608_0680_eon_SV_WEB.jpg
 Svartvit AnnaAnderberg.jpg
3480_edited.jpg
IMG_1921.jpg
 
  • Facebook
  • Twitter

©2020 av Stiftelsen nattvandring.nu.