Vanliga frågor

Svar på många vanliga frågor

Säljer ni sponsorpaket via telefon?

Nej – vi har ingen telefonförsäljning av sk. Sponsorpaket. Vi uppmuntrar lokalt näringsliv att stötta de lokala grupperna direkt, utan oss som mellanhand.

Kan vi starta en lokal Facebook-sida?

Absolut. Det är upp till varje lokal grupp och bestämma om man vill ha t.ex. en lokal Facebook-sida. Vill ni ha med logon (nattvandring.nu) tänk på att ni då måste följa vår varumärkesguide. Kontakta kansliet.

Om någon nattvandrare agerar fel, enligt mitt tycke, vad gör jag?

Du bör i första hand prata med personen ifråga eller den ansvarige för gruppen.
I andra hand kan du alltid ta kontakt med stiftelsens kansli som tar kontakt med gruppen.

Kan stiftelsen stänga av enskild nattvandrare?

Ja. Vi har rätt att stänga av enskild nattvandrare, men detta sker först efter dialog med berörd person och ansvarig för gruppen.

En av våra nattvandrare är, enligt min mening, inte lämplig som nattvandrare. Vad kan vi göra?

Ta i första hand kontakt med ansvarig i er lokala grupp. Prata igenom det hela och var ärliga. Låt t.ex. styrelse eller ansvarig prata med personen ifråga..
Ni avgör sedan om personen skall få fortsätta vandra.
Vi förstår att detta kan vara känsligt att lyfta och hitta en bra lösning på, men ni kan alltid få hjälp från stiftelsens kansli.

Vi har ingen samlingslokal. Hur för vi med kläderna?

Ta kontakt med kommun, skola, fritidsgård, någon idrottsförening eller fastighetsägare. Förklara era behov och försök finna en bra lösning. Samverkan gagnar alla. 
Som en sista utväg, om ingen lösning går att finna, kan vandrare ha jacka eller väst hemma. Dock måste varje vandrare då kvittera ut sitt plagg på en av stiftelsen framtagen blankett som sedan sänds till kansliet. Detta för att om personen flyttar och glömmer lämna sina kläder skall vi kunna söka personen och få plaggen åter.

Ska stiftelsen ha ekonomisk redovisning, protokoll med mera från varje lokal nattvandringsgrupp?

Nej!
Vi skall inte ha något sådant. Varje lokal nattvandringsgrupp är fristående och suverän när det gäller drift, ekonomi osv.

Vad händer om jag inte är nöjd med Butiken ?

Här i din frågesektion besvarar du frågan. Se till att hålla dig kort och koncis. Det är en bra idé att gå igenom det du skrivit och ställa dig frågan: skulle jag förstå mitt svar om det här var första gången jag besökte sidan? Anpassa sedan ditt svar därefter. Du kan också lägga till en bild eller en video om du tror att det skulle hjälpa.

Vi har pratat om "prispengar" till de klasser i skolorna som vandrar mest. Är det möjligt?

Absolut är det ok att ha prispengar. Det avgör ni själva. Ni kan söka medel från t.ex. Lions, Rotary eller lokalt näringsliv. Tänk på att ni kanske då måste ha ett organisationsnummer för att ha bankkonto dit pengarna sätts in.

Jag nattvandrar i en lokal grupp men får inte information som ni sänder ut. Kan ni maila mig direkt?

Vi har valt att inte maila enskilda vandrare. Däremot är varje grupp skyldig att dela information till de som så önskar inom gruppen. Detta regleras i det avtal som gruppen tecknat med stiftelsen.
Ta upp frågan och hjälper det inte - ta kontakt med vårt kansli så hjälper vi dig.

Vi skall delta i ett arrangemang och de vill ha med logon för nattvandring.nu. Är det ok?

Ja det får ni om logon då är kompletterad med gruppens namn. Är du osäker – ta kontakt med stiftelsens kansli.

Kan vi som nattvandrare vara t.ex. parkeringsvakter vid olika externa arrangemang?

Absolut kan ni det. Men var noga med att ni inte använder ”vakter” i rollen utan istället kanske Parkeringsvärdar.

Vi skall få ett ekonomiskt bidrag men de kräver då organisationsnummer. Hur gör vi då?

Ni måste då bilda en förening. Därefter ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket och sedan prata med en bank om konto.
Du kan ta kontakt med någon i styrgruppen eller stiftelsens kansli för råd och tips.

Hur fort kan vi vara igång?

När avtalet är tecknat beställs startpaketet. Normal leveranstid för detta är 5-7 arbetsdagar. Därefter är det bara att börja nattvandra. Det är inget som hindrar att ni vandrar några gånger innan kursen "nattvandring grund".