top of page

NATTVANDRING.NU

Nattvandring.nu, startat 2008,  är en rikstäckande politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar, samt för att stödja, främja och utveckla nattvandringen i hela landet och i nordisk samverkan.

Under senare år har vi, förutom våra enkla nätverksavtal med ideella krafter, tecknat samverkans- och IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) med kommuner runt om i landet. Nattvandring blir därmed en viktig och självklar del i det förebyggande arbetet.

Nattvandringen, som vi allmänt kallar det, har idag utvecklats till att ske dagtid, kvällstid och nätter. Allt utifrån de lokala förutsättningarna och behoven.

På vårt kansli i Stockholm finns stor erfarenhet och kunskap om nattvandring. Dessutom har vi regionansvarig som är kansliets förlängda arm runt om i landet. 

Vår styrelse är helt oarvoderad och sammanträder minst fyra gånger per år.

Våra värderingar genomsyras av: 

Engagemang, förtroende, närvaro, respekt, trygghet och trivsel.

1front.jpg

Enkelt, tryggt och stabilt.

Verksamheten skall, så långt det är möjligt, vara helt kostnadsfri för de lokala grupperna/föreningarna.
Inga medlems- eller årsavgifter. Genom nätverksavtalet håller vi med startkit där det ingår reflexvästar, första hjälpen kit, ficklampor och trycksaker. Förutom detta är alla försäkrade till, under och hem från vandring.

bottom of page