top of page

Grunden i kommunsamverkan

Det är genom t.ex. samverkans- eller IOP-avtal som nattvandring.nu och kommunen kan samverka.
Om det redan finns etablerad lokal grupp i kommunen som har gällande nätverksavtal med nattvandring.nu skall dessa ingå i samverkan enligt överenskommelse.

Föreningsliv och nattvandring.nu är en viktig del i kommunens förebyggande arbete, men nattvandring/dagvandring drivs på ideell basis.

I samverkan kan ingå t.ex. polis, annan myndighet och fältare och dialog mellan parterna skall vara öppen och ömsesidig.

Kommunen marknadsför nattvandring via t.ex. webbsida, social media och ansvarar för allmän information till de aktiva föreningar som deltar i samverkan.

Tillsammans genomförs uppföljningsmöten, utbildningsträffar med mera.

Kommunen svarar för lokal och t.ex. fika vid träffar med föreningslivet och vid utbildningstillfällen enligt särskild överenskommelse.

Nattvandring.nu svarar för att respektive deltagande förening tecknar anpassat nätverksavtal, får utbildning, håller med västar, försäkring och övrigt material (startkit).

Nattvandring.nu är en non-profit-verksamhet och har inget vinstkrav. Finansiering sker genom våra partners.

Nattvandring.nu samverkar idag, både med och utan avtal, med de flesta kommuner där vi har lokala nattvandringsgrupper.

Samverkan skall ske  på villkor som fastställs innan start och allt skall utgå från de lokala förutsättningarna.
I avtalet skall tydlig avgränsning ske gällande respektive parts ansvar och vad  parterna skall göra och bekosta.

Samverkan gör att det blir ett gemensamt ansikte utåt, nattvandring.nu, och alla skall ha samma grundsyn och värderingar.

Eventuell ersättning till föreningslivet

Här ligger kommunens intentioner och beslut som grund. Kommun måste dock vara tydlig med till vilka som bidrag utbetalas och samtliga villkor.

Det kan vara som exempel:

X-antal vandrare/vandring
X-antal timmar per vandring

 

För utbetalning av bidrag skall loggbok föras. Detta via nattvandring.nu eller kommunens egna system.

Ev. ekonomisk ersättning kan baseras på tillfälle, antal personer eller per person.

Vill ni prata med oss om kommunal samverkan, helt förutsättningslöst, ta kontakt.

21d57bc9-7df5-4ed4-93e4-4452dc77b508.JPG

Samverkan är A&O

En kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!
Att samverka ger oss alla stora fördelar. Vi har dialog, kommunikation, vi byter erfarenheter och vi arbetar mot samma mål. Det handlar inte bara om att samverka med kommun utan även med polis, räddningstjänst och andra organisationer och myndigheter.

bottom of page