Nordisk samverkan

Idag samverkar vi med Danmark, Färöarna, Grönland och Norge.

Natteravnene Danmark, Norge, Färöarna, Grönland tillsammans med stiftelsen nattvandring.nu har bildat det Nordiska nattvandrarrådet. Syftet är att mötas 1-2 gånger per år diskutera gemensamma frågor, idéer, visioner, framtid, men också för att stärka det nordiska samarbetet.

En viktig del i vår nordiska samverkan är utbyte mellan länderna och ländernas lokala nattvandrargrupper.


I våra nordiska grannländer har man gula jackor med blått med vi har röda med vitt. Det innebär att vi tagit upp varandras färger för att visa på en nordisk samverkan.

 

©2020 av Stiftelsen nattvandring.nu.