top of page

Samverkan i 

Norden

Idag samverkar vi med Danmark, Färöarna, Grönland och Norge.
Natteravnene Danmark, Färöarna, Grönland och Norge har tillsammans med nattvandring.nu bildat det Nordiska nattvandrarrådet. Syftet är att mötas 1-2 gånger per år för att prata oss samman kring olika frågor, idéer, visioner och framtid men också för att stärka det nordiska samarbetet.

En viktig del i vår nordiska samverkan är utbyte mellan länderna och ländernas lokala nattvandringsgrupper.

I våra nordiska grannländer har man gula jackor med blått medan vi har rött med vitt. Detta innebär att vi tagit upp varandras färger för att visa på en nordisk samverkan.

Danmark, Färöarna & Grönland

I Danmark och på Färöarna och Grönland finns det idag nattvandring genom natteravnene Danmark på samma sätt som i Sverige, genom ideella krafter.
Uppbyggnaden är i övrigt ungefär som i Sverige med ett kansli som bas. Idag finns det runt 150 lokala grupper inom deras geografiska område.

www.natteravnene.dk

Norge

Natteravnene Norge, en folkrörelse, som i sin tur har ett nattvandrarråd (ideellt) som länk gentemot de lokala grupperna.
Försäkringsbolaget Tryg är huvudsamarbetspartner för natteravnene Norge och Tryg driver även nattvandrarnas sekretariat som är placerat i Bergen. Antalet lokala nattvandringsgrupper i Norge är idag drygt 350 stycken.

www.natteravn.no

NR-julehilsen-julebilde-2018_edited_webp.png.webp
bottom of page