gabriel-AWWcrdajjTE-unsplash.jpg

NORDISK SAMVERKAN

Idag samverkar vi med Danmark, Färöarna, Grönland och Norge.

Natteravnene Danmark, Norge, Färöarna, Grönland tillsammans med stiftelsen nattvandring.nu har bildat det Nordiska nattvandrarrådet. Syftet är att mötas 1-2 gånger per år och diskutera gemensamma frågor, idéer, visioner, framtid, men också för att stärka det nordiska samarbetet.

En viktig del i vår nordiska samverkan är utbyte mellan länderna och ländernas lokala nattvandrargrupper.

 

I våra nordiska grannländer har man gula jackor med blått medan vi har röda med vitt. Det innebär att vi tagit upp varandras färger för att visa på en nordisk samverkan.

Dansk.webp

Norge

Natteravnene Norge, en folkrörelse, som i sin tur har ett nattvandrarråd (ideellt) som länk gentemot de lokala grupperna.
Försäkringsbolaget Tryg är huvudsamarbetspartner för natteravnene Norge och Tryg driver även nattvandrarnas sekretariat.
Antalet lokala nattvandrargrupper i Norge är idag drygt 350 stycken.

Danmark, Färöarna & Grönland

I Danmark och på Färöarna och Grönland finns det idag nattvandring. Detta drivs genom natteravnene Danmark. Uppbyggnaden är ungefär som i Sverige med kansli som bas. I dag finns det runt 150 lokala grupper.

NR-julehilsen-julebilde-2018_edited.webp