top of page

VAD ÄR NATTVANDRING?

Nattvandringens mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars kan vara svårt eller inte möjligt. Genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna får en helt annan insikt och förståelse för deras situation.

Som nattvandrare går man ut i grupper om 2-5 vuxna. Man rör sig ute utan att tränga sig på och söker kontakt med ungdomar, samtalar, medlar, hjälper, stöttar och mycket mer. Vi samverkar med polis, kommun och andra aktörer men vi "leker" aldrig polis, ordningsvakt eller utger oss för att representera myndigheter.

Du skall vara 18 år för att få vandra, känna dig trygg i din egen situation och ha en vilja att vara en förebild för barn och ungdomar. 
Varje vandring är unik och varje möte är unikt.

Genom nattvandring, oavsett om ni dag-, kvälls- eller nattvandrar, möter ni många andra positiva vuxna, skapar nätverk, får motion och framför allt: ni får möta fantastiska ungdomar.

Du ger av din tid till det dyrbaraste vi har. Våra barn och ungdomar.
Du finns där det händer. Innan det händer!

Ditt engagemang är guld värt oavsett om du går en eller flera gånger, så häng med ut eller kanske starta en ny lokal grupp.

1front.jpg

Enkelt, tryggt och stabilt.

Verksamheten skall, så långt det är möjligt, vara helt kostnadsfri för de lokala grupperna/föreningarna.
Inga medlems- eller årsavgifter. Genom nätverksavtalet håller vi med startkit där det ingår reflexvästar, första hjälpen kit, ficklampor och trycksaker. Förutom detta är alla försäkrade till, under och hem från vandring.

bottom of page