top of page

Lokal grupp/förening

Vi hjälper mer än gärna till när du/ni eventuellt vill engagera er i det vi normalt kallar nattvandring även om ni vandrar dag eller kvällstid.

 

Allt måste utgå från de lokala förutsättningarna när man startar en lokal grupp. Därför har vi inget krav på att ni måste vara en formell förening. Det går lika bra med vad vi kallar ”eldsjälsgrupp”, d.v.s. en grupp av trygga, positiva vuxna som bryr sig och vill vara en del i det förebyggande arbetet.

Grupperna betalar inga medlemsavgifter. Allt material ni behöver för att nattvandra är kostnadsfritt. Om ni vill ha någon form av egen ekonomi i gruppen är detta något ni själva löser och tar ansvar för. Vill ni söka sponsring från lokalt näringsliv? Inga problem. Men tänk då på att inga märken eller företagsnamn får sättas på reflexvästen.

Genom det nätverksavtal ni tecknar håller vi med det material ni behöver för att komma igång på ett bra sätt. Här ingår, förutom reflex-västar, första hjälpen-kit, trycksaker m.m. Ni är dessutom försäkrade till-, under- och hem från vandring. En kurs är obligatorisk för alla nya grupper. Det är kursen ”NATTVANDRING GRUND”, som vi genomför på plats hos er. Det finns också en enklare version av grundkursen som ni själva kan genomföra digitalt. Den digitala kursen tar ca 20-30 minuter att genomföra men den är tillräcklig för att få ett grepp om vad nattvandring är och vad man skall tänka på, till dess vi kan genomföra kursen hos er. 

Så snart vi fått det signerade avtalet så registreras detta. Vi skapar er egen e-postadress under vår domän, beställer startkit och sänder er ett välkomstbrev via mail med diverse information.

Så snart ert startkit är på plats ber vi dig att gå
igenom innehållet och se så det stämmer med den följesedel som finns med paketet. 

Någon från  nattvandring.nu kommer också ta kontakt med dig någon vecka efter att du fått ditt paket för att bara stämma av allt.

Därefter kommer du via mail få en länk till en liten enkel enkät som vi gärna ser du svarar på - allt för att vi skall kunna bli bättre.

1front.jpg

Enkelt, tryggt och stabilt.

Verksamheten skall, så långt det är möjligt, vara helt kostnadsfri för de lokala grupperna/föreningarna.
Inga medlems- eller årsavgifter men genom nätverksavtalet håller vi med startkit där det ingår reflexvästar, första hjälpen kit, ficklampor och trycksaker. Förutom detta är alla försäkrade till, under och hem från vandring.

bottom of page